Friday, October 6th, 2017

 

Gửi em

Ước gì được bên em trong lúc khó Ta cùng nhau gạt bỏ những sầu vương Mắt rạng vui em thắm đỏ má hường Chân cất bước con đường mùi hoa sữa. Em ơi lại một mùa thu tới nữa Mà đôi mình hai nửa cách rời xa Tình trao em giọt ái mãi đậm đà Trải khắp lối bao la về em đó Bên anh sẽ em là mặt trời nhỏ Là mây hồng, theo gió đến bên nhau Luôn trắng trong em là mối tình đầu Mình trao» Xem thêm