Tuesday, October 16th, 2018

 

Tháng mười về

Tháng mười về trời đã bắt đầu mưa Những cơn mưa chớm mùa đông giá rét Thu xơ xác vướng ngang chiều tiễn biệt Vạt nắng xiêu chờ đợi gió giao mùa… Tháng mười về, trời bạc, bóng mây thưa Người trả tôi một mùa mưa trắng xóa Trả lại tôi đường tình chia đôi ngả Bỏ phố buồn vội vã giữa trời không Tháng mười về khói thuốc rớt mông lung Biết tìm đâu một mùa hoa cúc nở? Chỉ còn đây những khoảng trời nhung nhớ Tách cà» Xem thêm