Chờ nhau

03-07-2019 23:32

Chờ nhau đến bao giờ !
Đến tóc buồn…bạc phơ
Đến trăng sầu…vụn vỡ
Đến phai úa …vần thơ.

Chờ nhau đã bao lâu !
Đã chín trăm…nối sầu
Đã nhòa ngàn…yêu dấu
Đã chìm vạn…trời ngâu.

Chờ nhau mãi chờ nhau !
Mãi nỗi đau không lời
Mãi một trời nhung nhớ
Mãi bước đời bơ vơ .

Chờ nhau mãi chờ nhau…

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...