Có đứa mô về được không bay

14-04-2017 01:21

Răng bay nỏ vìa gắt ló cho choa
Hay rọng nhiều quá rì là bay hại
Ngái ngôi chi mô mà bay ở lại
Hai ông bà choa gắt mại đến khi mô

Xong ló rồi nưng phị đi bẻ ngô
Cày bừa cho xong để mùa sau trỉa độ
Chắc là choa phải cho thuê vài lộ
Chừ chờ bay biết khi mô mới vìa

Hay là bay nỏ thích sống ở quê
Hại nắng đen da thằng tê hấn bỏ
Hại choa sai cầm đúa đi bứt cỏ
Hay hại leo động mỏi cẳng đau chưn

Bay nậy lên cụng từ nông dưn
Choa nói k nghe bay còn mần dựn
Nghe k hết thì đưa bì mà đợng
Bay có khôn thì choa mới vui mờng

Dạy từ khi một tay xách tay bơng
Thuơng từ khi ga còn trong trớng
Choa chỉ mong bay nậy lên sung suớng
Ăn học nên ngài rồi phụng duỡng mẹ cha

Choa dừ đay tuổi cũng đạ tra
Leo rậy lội khe là choa nỏ nhởi
Trốc gúi lắc lè chi là hấn mỏi
Mọi đút sên bu sức cụng nỏ lưa

Nhứt là bựa gặp trời động mưa
Ló phơi trửa cươi mần choa phải chạy
Nóng kiểu chì chi mồ hôi hấn chảy
Mần múi mít vô rôm trảy cụng nỏ tha

Nước chè xanh ngay tốn mấy ca
Mần thịt con ga choa ăn nỏ hết
Sèm khoai sắn k choa gửi ra cho ít
Trên cơn nưng lưa trấy mít rành to

Bứt xuống dú chín rồi cha gửi ra cho
Lấy ra mà ăn đừng có lo chi cả
Mấy cái bánh dạt cha phơi trên rả
Chờ cho khô cha náng cả cho con

Nhút khi mô cụng sặn trong lon
Xào ằn với cơm rành ngon con ả!
Có mấy trẩy bù to bằng trắp vả
Mấy lô lạc sôống đưa cả ra mà ăn

Choa quanh năm khuya sớm nhọc nhằn
Dãi nắng dầm mưa quần ống xan ống thả
Nuôi bay học hành choa nỏ hại vất vả
Cơm áo gạo tiền dành hết cả cho bay.

–Sưu Tầm–

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...