Đọc thơ em

15-05-2021 11:51

Giá mà ta chẳng gặp nhau
Thì đâu đến cảnh nát nhàu con tim
Chiều buông dõi bóng lần tìm
Đêm dài khắc khoải đắm chìm trong mơ
Chỉ còn gặp lại trong thơ
Bóng hình thanh mảnh…bây giờ nơi đâu ?
Hồn thơ chỉ thấy rầu rầu
Hay là em đã đổi màu sắc sao ?
Quặn lòng, thắc thỏm, chênh chao
Bóng hồng nay ngự chốn nào rồi đây ?
Bỗng dưng cổ nghẹn,ứ đầy
Đọc thơ như muối đang xay xát lòng
Tơ vò như mớ bòng bong
Giây tình đứt đoạn…còn trông đợi gì ?
Thôi em ! Lặng lẽ mà đi…
Xin đừng ngoái lại làm chi…chạnh lòng .
   
Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...