Đừng buồn em nhé

10-09-2018 13:35

Nếu ngày em vắng đi anh
Xin em đừng khóc đoạn đành chia phôi
Do duyên đã hết thật rồi
Lặng yên nàng nhé bờ môi hãy cười

Nếu ngày em chẳng được tươi
Ta từ gian thế cũng mười phần đau
Sợi tơ hồng thắm bạc màu
Thôi thì người nhé quên mau ái tình

Nếu ngày em hết nụ xinh
Về tô điểm lại cho mình đẹp hơn
Đừng đem u tủi nhục hờn
Đưa vào tâm khảm man mơn nỗi buồn

Bởi đời không thể sẻ suôn
Lương duyên ngắn ngủi cả nguồn khổ tâm
Khóc than một phút lặng thầm
Rồi quên em nhé chớ ngân lệ sầu.

 

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...