Duyên phận

16-04-2019 13:03

Ai gom sợi nắng hanh vàng
Thả vào ảo mộng mênh mang giọt sầu
Hạ buồn trút cả cơn ngâu
Phố chiều hoang lạnh nhạt mầu ái ân

Bể dâu … con tạo xoay vần
Đời nhiều đắng đót phù vân dãi dầu
Xót người khắc khoải canh thâu
Trăng tàn… sương rũ… bóng câu võ vàng

Sao còn trắc trở đa mang
Tình duyên không trọn lỡ làng đắng cay
Cao xanh chưa hết đọa đày
Thế nhân thổn thức… Trả vay cõi Thiền

Gửi lòng vào chốn an yên
Dạ sầu buông bỏ muộn phiền thả trôi
Thương mình một bóng đơn côi
Khóc cho phận bạc như vôi hỡi người!

 

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...