Lỗi hẹn

04-04-2018 09:14

Lỗi hẹn nên người mãi ngóng trông
Bên cầu liễu rũ bóng ven sông
Tìm quanh chốn cũ mây chiều tím
Ngoảnh lại ngày nay ánh nguyệt hồng
Lạc hướng con thuyền ngâm gió bão
Xa đàn cánh nhạn phủ mưa giông
Màn đêm khuất nẻo mờ sương khói
Gợi nỗi sầu tư nhớ ngập lòng.

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...