Nguyên tiêu thầm hỏi nắng có còn xuân

16-05-2020 13:30

Vừa qua Tết nơi hồn nghe thoáng chạnh
Ngó Xuân tàn hiu hắt cánh Đào Mai
Rụng trơ thân dẫu chăm bón miệt mài
Đoá Cúc Thọ cũng dần phai sắc úa

Thềm năm mới chẳng tinh thần bung lụa
Bởi nhơn loài mệnh đen đúa bủa vây
Bệnh dịch lan tràn khắp lệ ứa đầy
Người phận sự dường đến đây thất thủ

Nền kinh tế đang cuộn mình ủ rũ
Nông nghiệp rầu quả tiêu thụ thảm thê
Vật dụng tăng giá đắc ,chao đảo nghề
Trường tạm nghỉ ,quán hàng ê ế trận

Mơ ước được viếng : sông , cầu .. Cổ Trấn
Vỡ mộng rồi chuyện lấn cấn dè kiên
Du lịch thăng hoa e hoá sự phiền
Đành thuận cảnh do Hoàng Thiên định đoạt

Trời ban Phước Nước Nam còn linh hoạt
Tân Niên mừng nay thắm thoát Nguyên Tiêu
Rằm Thượng Ngươn tha thiết mỗi nguyện điều
An Lành cõi rằng bấy nhiêu thỏa dạ..!!

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...