Nói với người tình

26-03-2018 09:20

Người Ta đến chậm Người Ta dỗi
Người giận chi Người để xót xa
Ta chỉ trách sao Người quá vội
Không Người chốn cũ chỉ còn Ta

Bậu đợi từng chiều nơi bậu cửa
Cũng vì Qua hứa để Qua qua
Bậu theo chồng bậu nơi miền hứa
Qua đắng đời mình tựa Khổ Qua

Mình suy nghĩ lại thương Mình quá
Mình trách Mình đành phải lặng thinh
Mình ở một mình nơi xứ lạ
Cớ sao Mình bể khổ gieo mình

Xin Ai chớ vội lời ai oán
Ai tỏ Ai tường bụng dạ Ai
Ai giã từ Ai tình trút cạn
Huế còn Ai hát điệu nam ai

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...