cong nghe

 
 

Dù thế nào

Tháng dần cạn mùa trôi về đâu hỡi ? Ta mãi đi chẳng tới được non bồng Muốn mặc lòng tất cả chỉ hư không Mà gánh nặng vẫn gồng lên một kiếp. Con đường vắng mình ta phải bước tiếp Cứ xem như số nghiệp đã an bài Trách làm gì một thuở đã chia hai Bởi vũ trụ chẳng ngoài vòng sinh diệt. Tiếc ngày tháng ta từng đem tha thiết Vắt cạn tim để viết vạn thơ sầu Có được gì khi mãi vẫn mùa ngâu Và» Xem thêm