cong ty thiet ke & lap trinh chuyen nghiep

 
 

Một thời để nhớ

Ai cũng có một thời yêu để nhớ Dẫu ngọt bùi..hay dang dở đắng cay.. Dẫu hạnh phúc hay ly biệt đoạ đày Vẫn thấp thoáng.. tháng ngày ..trong nỗi nhớ.. .. Không là sông sao bên bồi bên lở.. Đẹp bên này. .dang dở ở bên kia.. Là yêu thương..sao nức nở ly chia.. Là mẫu tử..sao chia lìa đôi lứa.. .. Anh và tôi , một thời tim thắp lửa.. Ấm áp mặn nồng.. chưa nửa bước xa nhau.. Đắm đuối bên nhau xây ước mộng duyên đầu..» Xem thêm