dalat

 
 

Đà lạt tình yêu

Đà lạt tình yêu của lứa đôi Lạnh non một chút tím đôi môi Má ai hồng thắm còn tô điểm Làm rung nhịp đập của bao người Rồi tôi và em mãi xa nhau Thời gian nào có đợi chờ ai đâu Mái trường xưa vẫn còn in dấu Có ai hiểu được mối tình đầu?