giáo viên

 
 

Lương tâm không bằng lương thực, hay điều gì làm thầy cô tổn thương nhất?

(GDVN) – Từ những năm 1990, câu nói cửa miệng của ngành là lương tâm không bằng lương thực, nhằm nhắc nhở là chúng ta cần có ăn cái đã, sau rồi các cái khác mới tính. LTS: Là một người từng nhiều năm gắn bó với nghề giáo, tác giả Đất Việt chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc bị tổn thương cả về vật chất và tinh thần khi theo nghề. Trong bài viết, tác giả đề cập đến 16 điều tổn thương của nhà giáo» Xem thêm