Thu đi tình cũng vỡ

16-01-2022 21:41

Thu mới vừa qua lá còn rơi
Tình thu đã vội lạc bên đời
Quán vắng giọt buồn rơi chầm chậm
Con đò tách bến đã mù khơi
Thu mới vừa qua nhuộm lá vàng
Mây hờn theo gió để lang thang
Dấu xưa mờ khuất trong dĩ vãng
Bến cũ buồn hiu đón mưa sang
Em vừa từ giã để sang ngang
Bỏ lại tình thu những bẽ bàng
Chiếc lá sau cùng vừa theo gió
Ngậm ngùi trời khóc lệ sầu chan
Đáy nước còn đâu bóng trăng mơ
Sầu đông giá lạnh phủ sương mờ
Thu đi đông đến tình tan vỡ
Đá nát vàng phai mấy ai ngờ
Đêm lạnh nằm nghe tiếng mưa rơi
Cô đơn tiếng vạc phía chân trời
Mùa đi để lại ngàn nhung nhớ
Từng hạt mưa buồn đêm chơi vơi
Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...