Tình vay mượn

26-03-2018 09:38

Đông về gửi tím nhuộm trời mây
Lạc bước nơi hoang phủ tuyết dầy
Ròng lớn biển dâng tràn uốn lượn
Ngược xuôi thuyền lướt thả vơi đầy
Mong chờ vẹn mãi Qua gìn giữ
Ước mộng tan dần Bậu đổi thay
Nồng thắm ái ân cho lại mượn
Không tình vẫn muốn lúc cần ai
*
Ai cần lúc muốn vẫn tình không
Mượn lại cho ân ái thắm nồng
Thay đổi Bậu dần tan mộng ước
Giữ gìn Qua mãi vẹn chờ mong
Đầy vơi thả lướt thuyền xuôi ngược
Lượn uốn tràn dâng biển lớn ròng
Dầy tuyết phủ hoang nơi bước lạc
Mây trời nhuộm tím gửi về đông

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...