Trộm thu

21-04-2017 09:58

Qua rằm là đến chiêm bao

Trăng thu khuyết trộm lúc nào không  hay

Núi dài trộm tím chân mây

Gió luồn trộm chút heo may động rèm

Là thu rụng trộm trước thềm

Tóc đầu bạc trộm đêm đêm ngang đầu

Ta còn trẻ mô gì đâu

Đem nhìn bón trộm cho nhau hỡi nhìn

Câu thơ viết trộm vợ hiền

Gửi cho giăng gió ở miền gió giăng…

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...