ước gì

16-05-2020 12:46

Ước gì anh cứ làm thinh
Ước gì anh chớ tỏ tình cùng em
Ước gì anh hết lèm nhèm
Ước gì anh ngỡ mình xem bình thường

Ước gì anh biệt xa phương
Ước gì anh chẳng chung đường lối đi
Ước gì anh hổng chặt ghì
Ước gì anh hết thầm thì bên tai

Ước gì anh khỏi miệt mài
Ước gì anh vẫn đoán sai ý mà
Ước gì anh nín nói ra
Ước gì anh đó thật thà vẫn hơn

Ước gì anh chỉ hát đờn
Ước gì anh nhận rõ chơn bạn bè
Ước gì anh cảm xúc che
Ước gì anh dự thơ chè chút thôi

Ước gì anh thấu lẽ rồi
Ước gì anh biết tình tôi đâu còn
Ước gì anh thoắt héo hon
Ước gì anh bớt bào mòn con tim

Ước gì anh nén đau ghìm
Ước gì anh tợ bóng chim cuối trời
Ước gì anh hỡi người ơi
Ước gì anh hiểu hướng đời lệch duyên ..!!

Đánh giá bài viết:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...