Có phải nơi ấy đang mưa

Để một người buồn lặng lẽ

Lá trút bên thềm rất nhẹ

Tựa như một tiếng thở dài

Lặng nhìn dấu cũ tàn phai

Khắc khoải thương miền kí ức

Vụn vỡ niềm đau đáy ngực

Lối xưa rêu chạm gót giày

Cuộc đời xuôi ngược trả vay

Đếm giọt sầu rơi miền nhớ

Nhặt những mùa vàng dang dở

Thương mình trắc trở đơn côi

Đêm tàn... trăng vỡ ...mùa trôi

Vọng tiếng dương cầm lặng lẽ

Bóng đổ, chiều buông thật nhẹ

Trăm năm.. lạc một nốt trầm...