Thu phai nhạt chớm đông về giăng lối Gió ngừng bay hờn dỗi quyện trên cành Mùa vội vàng êm» Xem thêm

TRAO ANH BÀI THƠ NHỎ

» Xem thêm

Chiến tranh tắt lửa lâu rồi Mà sao quê mẹ chẳng hồi bình yên Oằn lưng gánh nặng hai miền» Xem thêm

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

» Xem thêm