• Em yêu ơi giờ đã đến mùa thu Sim chín mọng, lúa qua thì con gái Gió heo may thì thầm như mời gọi Người

  • Gió gói gì trong vạt nắng tháng năm,? Mà anh thấy bồi hồi buồn thế Hạ đang về có phải không em nhỉ,? Phượng ủ

  • Một thoáng em đi tiễn biệt rồi Hạt buồn theo gió thoảng buông trôi Mây lang thang đậu tìm bến mới Để giọt sương câm