Trăng khóc thương ai khuyết nửa vành Mộng lòng tan vỡ lúc tàn canh Thu phai héo úa vầng trăng» Xem thêm

Trăng khóc

» Xem thêm

Ừ thì… Anh sẽ về đây Dẫu còn lưu luyến hương say tình nồng Anh về… Em có vui không» Xem thêm

Tình chờ

» Xem thêm