Chiều tắt nắng một mình em đi dạo Sóng lao xao khẽ hát mãi rì rào Lòng ngẩn ngơ vần» Xem thêm

Sóng biển chiều hôm

» Xem thêm

Thuở ấy mỗi ngày anh đón đưa Dù trong nắng hạ lẫn chiều mưa Tay dắt tay nhau về lối» Xem thêm

Nỗi nhớ không nguôi

» Xem thêm