Có nên viết những vần thơ da diết ? Bởi lòng người ai biết được sâu nông Khi bên ngoài» Xem thêm

Vần thơ đau đắng

» Xem thêm

Rượu rót tràn ly đáy chẳng vơi Hồn đang phủ kín lạnh lòng mời Người đi bỏ ngỏ không mong» Xem thêm

Ly rượu buồn

» Xem thêm