Em vẫn thế.. thương yêu người tha thiết Mang trong tim da diết một bóng hình Nhớ rất nhiều nhưng» Xem thêm

Yêu thương thế rồi cũng thành quá khứ

» Xem thêm

Em hỏi tôi sao phượng hồng màu đỏ, Tôi trả lời vì hoa có tình yêu! Giống như tôi thờ» Xem thêm

Những điều em hỏi

» Xem thêm