Gió gói gì trong vạt nắng tháng năm,?

Mà anh thấy bồi hồi buồn thế

Hạ đang về có phải không em nhỉ,?

Phượng ủ mầm gửi hạ một mùa hoa

Nơi ấy vui nhiều nên em cứ xa quê

Để sông buồn, bến thì thầm mong nhớ

Đôi bờ sông quê vẫn bên bồi bên lở

Nước vẫn xuôi dòng mà kẻ ở người đi

Nhớ không em sao lớn không thấy nói ra,?

Để gió nhớ cứ la đà bến cũ

Khúc giao mùa mưa đêm về khó ngủ

Hạ đến rồi... bến cũ liệu có quên