Tháng sáu về bỏng rát cả câu thơ

Hạ chao nghiêng chòng chành con đò chật

Ai qua sông khi nắng chiều vừa tắt

Nghe lưng chừng câu hát nhói lòng nhau

Người thương giờ phiêu bạt ở nơi đâu

Câu hẹn ước làm nát nhàu nỗi nhớ

Sao người bảo khi đến mùa phượng nở

Sẽ trở về thăm lại bến đò xưa

Tiễn bao mùa người đã thấy hay chưa

Ta cứ đợi qua mưa rồi lại nắng

Vẫn một mình nơi bến sông vắng lặng

Cạn từng mùa chẳng thấy bóng người thương

Bao năm rồi mình ta hoài vấn vương

Mãi ấp ôm lời hứa suông ngày ấy

Nếu không thương sao người còn đưa đẩy

Hẹn với thề gẫy cả nhịp tơ duyên

Hay bởi tại - thân ta kiếp truân chuyên

Tình trao đến nhưng nào đâu dám nhận

Tin lời hứa - để nửa đời lận đận

Thanh xuân tàn vẫn một bóng chơ vơ

Duyên tình ấy phải chăng là giấc mơ

Câu thệ ước cả đời ta mắc Nợ