Thu vàng nắng đẹp sớm mai

Lặng yên góc nhỏ ngắm hoài lá rơi

Thương ai nhắn nhủ mấy lời

Nhớ từng kỷ niệm rong chơi phố chiều

Tiếng đàn thảnh thót phiêu diêu

Chia tay thuở ấy còn nhiều vấn vương

Giờ đây mỗi ngả cung đường

Để em ở lại một phương ngóng chờ

Đêm về lặng lẽ ngẩn ngơ

Tim hồng máu đỏ từng giờ nhớ nhau

Trăng thanh khắc khoải dạ nhàu

Tình kia lỗi hẹn thu sau tỏ bày.