"Bây giờ tháng mấy rồi hả em?"

Anh chờ mãi, mùa Thu chưa kịp đến

Tháng Tám ơi…! sao mà nghe trìu mến

Để Thu sang, ta lót lá em nằm.

Tháng mấy rồi mà vẫn cứ xa xăm

Con chiền chiện chiều nay về bên đó

Ta muốn gửi những nụ hôn vào gió

Cho môi thơm ngắn lại đợi chờ.

Tháng Tám còn nguyên vẹn những vần thơ

Dấu chấm than(!) yêu, dấu gạch ngang(-) vời vợi

Dấu hỏi(?) cong vòng vào nhau chới với

Dấu lững dòng(…) cho hai đứa nghĩ suy…

Tháng Tám về… rồi tháng mấy Thu đi?

Ta ở lại hóa thành mây lữ thứ

Chiều hoang hoải trôi về miền viễn xứ

Muốn cùng ai níu lại một bờ yêu.

Phút đợi chờ thăm thẳm biết bao nhiêu

Đếm ngược thời gian từng giây tí tách

Ngày mai sẽ ngắn dần thêm khoảng cách

Hỏi: “Bây giờ tháng mấy rồi hả em…?"