Người đã hẹn...không đến nên hờn dỗi

Thoảng mây mưa bước vội ánh trăng mờ

Bên hiên nhà mãi ngóng đợi lơ ngơ

Buồn rưng rức bơ phờ vương mắt lệ

Người đã hẹn...ngày qua ngày vẫn thế

Tiếng giã từ không dễ được lời khuyên

Thuở chung đôi mộng bến hợp cùng thuyền

Ai nào biết chữ duyên chẳng se nợ

Người đã hẹn...mùa Hạ về Phượng nở

Tiếng ve sầu gợi nhớ thề ước xưa

Tiếng yêu thương giờ nhắc lại cũng thừa

Đợi chi nữa gió mưa hay lệ đỗ...