Anh yêu em từ thuở

Tóc em còn ngang vai

Anh yêu em khờ dại

Nên đời anh đắng cay

Em như cơn gió bay

Cuốn tình anh theo mất

Mỗi đêm anh thức giấc

Mơ màng bóng hình em

Cả đời anh chờ mong

Một lần em trở lại

Cho tình anh sống mãi

Tuổi chúng mình đôi mươi

Để được thấy em cười

Để cùng nhau đuổi nắng

Đời không còn xa vắng

Khi chúng mình bên nhau

Yêu em đến mai sau

Dẫu bạc tóc trên đầu

Tình không hề thay đổi

Trọn đời thôi thương đau