Bài thơ tình tạm cất những lời yêu

Công viên vắng những chiều em ngồi đợi

Tóc huyền bay trong gió Thu dịu vợi

Lá vàng rơi cứ ngỡ bước chân ai

Cả mộng mơ nay cũng đành gác lại

Tiếng động cơ sợ hãi còi cứu thương

Xé màn đêm thao thức suốt canh trường

Chẳng tròn giấc mắt vương đầy lo lắng

Còn chăng là chút tâm tư khoảng lặng

Tự nhủ lòng cố gắng lạc quan lên

Đường còn xa cần lắm sức khỏe bền

Khó khăn vượt cầu bình yên tất cả