Đà lạt tình yêu của lứa đôi
Lạnh non một chút tím đôi môi
Má ai hồng thắm còn tô điểm
Làm rung nhịp đập của bao người

Rồi tôi và em mãi xa nhau
Thời gian nào có đợi chờ ai đâu
Mái trường xưa vẫn còn in dấu
Có ai hiểu được mối tình đầu?