Tôi ngỡ hoa vàng trên cỏ xanh Mắt biếc long lanh màu hạt nắng Ngọn gió lùa làn